Přihlášení

Máte-li již registraci na proLékaře.cz, použijte stejný e-mail a heslo.

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do Veterinární-lékaři.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Malá zvířata: Novinky
Kongresy
Odborné společnosti
 

Malá zvířata

Aspekty metabolického syndromu u obézních psů

Aspekty metabolického syndromu u obézních psů

Španělští a britští veterinární lékaři a specialisté na výživu vytvořili v roce 2012 do té doby chybějící diagnostická kritéria pro metabolický syndrom u psů, pokusili se zmapovat výskyt tohoto fenoménu v běžné klinické praxi a také zhodnotit vliv snížení tělesné hmotnosti zvířete na vybrané laboratorní parametry.   celý článek
Specializace: malá zvířata
Myokarditida jako projev neosporózy u psa

Myokarditida jako projev neosporózy u psa

Kazuistika publikovaná v roce 2015 popisuje případ psa se sérologicky diagnostikovanou neosporózou, u kterého došlo k rozvoji myokarditidy, ale nevyvinuly se neurologické příznaky typické pro tuto infekci.   celý článek
Specializace: malá zvířata
Emergentní laparskopická kryptorchiektomie pro akutní torzi varlete u psa – kazuistika

Emergentní laparskopická kryptorchiektomie pro akutní torzi varlete u psa – kazuistika

Studie popisuje případ 7letého samce sibiřského huskyho, který byl na veterinární kliniku přivezen pro příznaky náhlé příhody břišní. Po stanovení diagnózy akutní torze nesestouplého varlete byl zvolen miniinvazivní operační přístup v podobě laparaskopické kryptorchiektomie.   celý článek
Specializace: malá zvířata
Srovnání kontinuálního a intermitentního podávání furosemidu u psů s akutním srdečním selháním

Srovnání kontinuálního a intermitentního podávání furosemidu u psů s akutním srdečním selháním

Plicní edém u psů představuje život ohrožující stav, který by měl být co nejrychleji léčen oxygenoterapií, odpočinkem v kleci a diuretiky. Tradiční metodou volby je bolusové podávání diuretika furosemidu, nicméně nové poznatky poukazují na větší efektivitu a nižší míru komplikací při kontinuálním podávání tohoto léku.   celý článek
Specializace: malá zvířata
Enrofloxacin u psů neprodlužuje interval QT

Enrofloxacin u psů neprodlužuje interval QT

Studie provedená v rámci běžné klinické praxe na psech, kteří netrpěli srdečním onemocněním, zhodnotila, že chinolonové chemoterapeutikum enrofloxacin nezpůsobuje poruchy srdečního rytmu, a představuje tak bezpečnou a účinnou možnost antimikrobiální terapie.   celý článek
Specializace: malá zvířata
Výskyt koaguláza-pozitivních stafylokoků u lidí a psů

Výskyt koaguláza-pozitivních stafylokoků u lidí a psů

Stafylokoky jsou součástí běžné bakteriální flóry lidí i velkého počtu zvířat. Některé však mohou být jak u lidí, tak u domácích zvířat příčinou infekčních onemocnění. Studie zveřejněná v roce 2015 zjišťovala prevalenci koaguláza-pozitivních stafylokoků u lidí a psů v běžných domácnostech.   celý článek
Specializace: malá zvířata
 
 
 

 
 

 

Kreditovaný kurz

 

Kvasinková onemocnění kůže psů a koček (Malassezia spp.)

Autor kurzu: MVDr. Hana Kovandová
Kurz je ohodnocen kredity ČAS

 

Odborné společnosti

 
 
 

Kongresy